Kursy NBAS

Najbliższe szkolenie planowane jest na 2011 rok. Zgłoszenia można nadsyłać już dziś na adres: brazelton@tlen.pl 

Przebieg szkolenia:
Szkolenie składa się z kilu etapów, trwających w sumie od 4 do 12 miesięcy.  

  1. Dwudniowe spotkanie z trenerkami. Dzień pierwszy - spotkanie warsztatowe: uczestnicy otrzymują szczegółowe informacje na temat Skali Brazeltona, jej podstaw teoretycznych, praktycznego zastosowania Skali w różnych sytuacjach klinicznych oraz sposobu badania dziecka. Dzień drugi - prezentacja:  uczestnicy oglądają przeprowadzanie badania a następnie przeprowadzają punktację pod okiem trenera
  2. Faza samodzielnej pracy, podczas której uczestnicy samodzielnie przeprowadzają ocenę około 20 zdrowych, donoszonych noworodków.
  3. Sesja certyfikacyjna, podczas której uczestnik samodzielnie przeprowadza ocenę i punktację dziecka w obecności trenera. Sprawdzana jest kompetencja przeprowadzania oceny oraz rzetelność punktacji.

Szkolenia dla osób pragnących pracować Skalą Brazeltona odbywają się 1-2 razy do roku w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym Ginekologiczno-Położniczym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2.
Koszt szkolenia to 3700 złotych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany ceny kursu (np. w związku ze zmianą kursu funta). 

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w połowie szkolenia, podczas którego uczestnicy mają możliwość omówienia pytań i niepokojów i raz jeszcze przyjrzeć się badaniu dziecka. Spotkanie to będzie prowadzone przez polskich specjalistów posiadających już certyfikaty i doświadczonych w pracy ze Skalą Brazeltona. 

Na czym polega ocena dziecka według Skali Brazeltona: 

- 20-30 minutowe spotkanie z dzieckiem, podczas którego badający obserwuje jego reakcje kolejne etapy badania- niebolesne, nieinwazyjne
- dziecko obserwowane w stanie snu, czuwania i płaczu
- badanie odruchów oraz zachowania dziecka  

Co daje ocena dziecka według Skali Brazeltona rodzicom: 

- pomaga Rodzicom poznać dziecko i poczuć się pewniej
- informacje dotyczące jego preferencji oraz stanów snu, płaczu i czuwania
- opis mocnych stron Malucha i obszarów wymagających dodatkowego wsparcia
- praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki nad dzieckiem
- pełniejsze zrozumienie zachowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim
- zmniejszenie niepokoju rodziców dotyczącego ich kompetencji 

Co daje ocena dziecka według Skali Brazeltona specjalistom: 

- doskonałe narzędzie w pracy z rodzinami, pozwalające na pełniejszy i bardziej partnerski kontakt
- nowy język opisywanie dziecka z punktu widzenia jego mocnych stron, nie zaś patologii
- narzędzie przesiewowe pozwalające zauważyć ewentualne niepokojące objawy
- możliwość wczesnej interwencji
- nowe, praktyczne umiejętności do wykorzystania w codziennej pracy z rodzinami
- przydatna w pracy z niemowlętami wysokiego ryzyka lub rodzinami doświadczającymi trudności 


   
witryny internetowe