Dla Rodziców:

 
Szanowni Państwo,
 
Stoicie właśnie u progu rodzicielstwa. Pojawienie się Maluszka daje Wam możliwość odkrywania nowego, fascynującego świata. Z pewnością już od jakiegoś czasu zastanawialiście się, jak teraz będzie wyglądało Wasze życie. Zapewne też będziecie poszukiwać nowych sposobów komunikacji z najmłodszym członkiem rodziny.
 
Skala Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona (NBAS) wyjaśnia jak możemy rozumieć zachowanie dziecka, będące jego językiem. Pozwala również ocenić jego cechy temperamentu. W czasie około 20-30 minutowego badania Maluch jest zawsze aktywnym partnerem dialogu, komunikuje się z nami poprzez swoje zachowanie. Wraz z Rodzicami obserwujemy umiejętności interakcji społecznych dziecka, sposoby uspokajania się, reakcje na stymulację. Możemy poznać jego mocne strony oraz odkryć najlepsze metody wspierania jego rozwoju.
 
Bożena Cieślak-Osik
Psycholog pracująca Skalą NBAS
 
 
Na czym polega ocena dziecka według Skali Brazeltona:
 
- 20-30 minutowe spotkanie z dzieckiem, podczas którego badający obserwuje jego reakcje kolejne etapy badania
- niebolesne, nieinwazyjne
- dziecko obserwowane w stanie snu, czuwania i płaczu
- badanie odruchów oraz zachowania dziecka
 
Co daje ocena dziecka według Skali Brazeltona rodzicom:
 
- pomaga Rodzicom poznać dziecko i poczuć się pewniej
- informacje dotyczące jego preferencji oraz stanów snu, płaczu i czuwania
- opis mocnych stron Malucha i obszarów wymagających dodatkowego wsparcia
- praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki nad dzieckiem
- pełniejsze zrozumienie zachowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim
- zmniejszenie niepokoju rodziców dotyczącego ich kompetencji
- praktyczne wskazówki dotyczące codziennych kontaktów z dzieckiem
- pełniejsze zrozumienie zachowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim
 
 
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z artykułami dotyczącymi snu dziecka oraz płaczu dziecka.
   
witryny internetowe