Projekt skala NBAS w Polsce

Projekt realizowany przez
INSTYTUT - " POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" we współpracy z
FUNDACJĄ "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"
oraz firmą JOHNSON&JOHNSON POLAND. 

Zadania
1.Rozwój wiedzy o Skali NBAS i możliwościach jej praktycznego zastosowania w praktyce
2.Szkolenia - osób posługujących się skalą w Polsce/ certyfikowanych przez Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii/ - pracowników sektora ochrony zdrowia i z innych dziedzin mających zastosowanie w opiece nad matką i dzieckiem-rodziców i osób przygotowujących się do roli rodziców
3.Budowanie zasad współpracy /polskiej sieci/ między polskimi fachowcami z zakresu NBAS a strukturami międzynarodowymi działającymi w tym zakresie 

Działania wykonawcze
1.Organizacja szkoleń dla kandydatów na trenerów skali w oparciu o fachowców z Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii
2.Organizacja sesji szkoleniowych, warsztatów, pogadanek, pikników itp.
3.Publikacje i doniesienia na konferencjach, zjazdach
4.Wydawanie materiałów dydaktycznych i popularno-naukowych, tłumaczenie materiałów obcojęzycznych
5.Kontakty z mediami/radio, prasa, telewizja/  

Krótki rys historyczny
Pomysł wprowadzenia Skali NBAS (ang. Skala Oceny zachowania Noworodka) do Polski powstał w 2004 roku, kiedy to podczas konferencji dotyczącej NBAS w Londynie zorganizowanej przez Johnson&Johnson Pediatric Institute profesor Jerzy Szczapa, neonatolog z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Agnieszka Machnio, przedstawicielka firmy Johnson&Johnson Poland wspólnie doszli do wniosku, że Skala to niezwykle cenne narzędzie pracy zarówno dla przedstawicieli służby zdrowia, jak i dla rodziców, uczy ona bowiem nowego podejścia do dziecka, koncentrującego się na jego mocnych stronach, nie zaś patologiach, rodziców zaś stawia w roli autorytetów w kwestiach dotyczących ich dziecka, co niezwykle pozytywnie wpływa na ich wzajemną relację. Po uzyskaniu na ten cel grantu od firmy Johnson&Johnson rozpoczęto praktyczne działania. Naszymi współpracowniczkami i trenerkami zostały Dr. Joanna Hawthorne, psycholog z Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Cambridge, oraz Betty Hutchon, terapeutka zajęciowa z Royal Free Hospital w Londynie. Obie Panie od wielu lat zajmują się szkoleniami dotyczącymi skali NBAS na całym świecie. Z polskiej strony w projekt zaangażował się Instytut - "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, który merytorycznie prowadzi całość prac szkoleniowych i popularyzujących Skalę w Polsce, oraz Szpital Ginekologiczno-Położniczy AM przy ul. Karowej w Warszawie, zapewniający zaplecze lokalowe i wszechstronną pomoc przy organizacji szkoleń.  Co udało się osiągnąć jak dotąd? Przede wszystkim udało się przeszkolić pilotażową grupę 10 osób, wyselekcjonowanych przedstawicieli różnych zawodów medycznych (psychologów, pielęgniarki, fizjoterapeutów, położne) z ważnych ośrodków w Polsce: Lublina, Olsztyna, Łodzi  i Warszawy. Efekty dziesięciomiesięcznego kursu to 100% przyznanych certyfikatów. Według trenerek grupa charakteryzowała się ogromnym zaangażowaniem, dogłębnym zrozumieniem Skali oraz entuzjazmem. Wszyscy uczestnicy Pierwszego Szkolenia pozostają we współpracy z Projektem Skala Brazeltona w Polsce i zajmują się szerokim popularyzowaniem wiedzy o NBAS zarówno w środowisku medycznym jak i wśród rodziców.  

Oprócz organizacji kolejnych szkoleń  oraz warsztatów otwartych dla większej liczby osób zainteresowanych, zajmowaliśmy się propagowaniem Skali NBAS w mediach, dzięki czemu rośnie zainteresowanie tematem zarówno wśród przedstawicieli służby zdrowia jak i wśród rodziców noworodków. Nie sposób nie wspomnieć tu o nieocenionej pomocy prof. Ewy Helwich, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Neonatologii, która przez cały czas wspierała nas pozytywnymi wypowiedziami na temat NBAS.

   
witryny internetowe