Poznaj nas

PARTNER WSPIERAJĄCY PROJEKT - Johnson & Johnson Poland

KOORDYNATOR ZE STRONY FIRMY
- Agnieszka Machnio - Johnson & Johnson Poland

OBSŁUGA PROJEKTU

KOORDYNATOR d.s. MERYTORYCZNYCH
- Grażyna Piegdoń - Instytut Pomnik CZD

1.Opracowanie zasad działania Projektu Skala Brazeltona w Polsce
2.Inicjowanie działań służących rozwojowi wiedzy o Skali NBAS a w szczególności : 
-współorganizowanie szkoleń, konferencji, sesji zjazdowych itp. 
-doradztwo merytoryczne w zakresie wydawanych publikacji, artykułów prasowych 
-pozyskiwanie partnerów merytorycznych, autorytetów do działań na rzecz rozwoju metody Brazeltona 
-współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami w celu podejmowania wspólnych działań 
-kształtowanie działań Public Relation w zakresie podejmowanych zadań 
-reprezentowanie organizatora merytorycznego tj.IP-CZD w zakresie wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem Projektu 
-nadzór nad finansami Projektu 

KOORDYNATORKA d.s ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH
- Karolina Isio-Kurpińska

1.Kontakty z trenerkami z Wielkiej Brytanii i innych krajów, ustalanie terminów szkoleń, liczebności uczestników, negocjacje finansowe; obsługa organizacyjna pobytów trenerek (hotele, przeloty, atrakcje itp.)

2.Obsługa organizacyjno-administracyjna szkoleń: zbieranie zgłoszeń na szkolenia/warsztaty, kontakty z uczestnikami, koordynacja działań organizatorów.

3.Bieżąca obsługa administracyjna projektu: odpowiadanie na pytania, kontaktowanie zainteresowanych rodziców z uczestnikami szkoleń, przygotowywanie i opracowywanie formularzy zgłoszeniowych, ankiet dla uczestników itp; rozwiązywanie ewentualnych problemów i wątpliwości oraz szeroko pojęte wsparcie dla uczestników szkoleń.

4.Wspieranie działań Koordynatora ds. merytorycznych: uzyskiwanie pomocy uczestników kursów w przygotowywaniu materiałów prasowych i szkoleniowych, przygotowywanie materiałów dotyczących projektu, prezentowanie strony administracyjno-organizacyjnej projektu podczas konferencji i szkoleń.

5.Koordynowanie i wspieranie działań organizatorów i partnerów merytorycznych.

KSIEGOWOŚĆ I FINANSE
- Małgorzata Zychora - Lipke - Fundacja Towarzystwo Przyjaciół CZD

1.Opracowanie założeń do budżetu na rok 20082.Realizacja zobowiązań finansowych a w szczególności :
- dokonywanie przelewów i wszelkich płatności wskazanych przez koordynatorów/merytorycznego i administracyjnego/
- prowadzenie dokumentacji w zakresie gospodarowania finansami, okresowe raportowanie o stanie finansów
- przyjmowanie wpłat od uczestników kursów, wystawianie faktur itp


   
witryny internetowe