Konferencje

Druga Konferencja na temat
Skali Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona

04.12.2008:
Warszawa, Centrum Prasowe Foksal 
ul. Foksal 3/5

Wykładowcy:
Betty Hutchon (Cambridge)
Grażyna Kmita (Warszawa)
Bożena Cieślak - Osik (Warszawa)
Anna Wiejek (Olsztyn) 

Program


Pierwsza Konferencja na temat
Skali Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona

2.07.2008:
Katowice, aula Śląskiego Uniwersytetu Medycznego im. Prof. Witolda Zahorskiego
Katowice - Ligota ul. Medyków 18

Wykładowcy:
Joanna Hawthorne (Cambridge)
Anna Wiejek (Olsztyn)
Bożena Cieślak - Osik (Warszawa)
Teresa Jadczak - Szumiło

Program


O spikerkach:

Dr. Joanna Hawthorne otrzymała tytuł doktora psychologii w 1982 roku na podstawie badań dotyczących noworodków przedwcześnie urodzonych i ich rodziców w oddziale neonatologicznym w Cambridge. Szkolenie w zakresie Skali Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona (NBAS) przeszła w roku 1976, certyfikat otrzymała w 1981, zaś od 1985 jest trenerką NBAS. Jest Dyrektorką Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii. Od 1997 pracuje w oddziale Centrum Brazeltona w Cambridge wraz z pięcioma współzałożycielami. Celem Centrum jest promowanie zdrowych relacji między rodzicami a dzieckiem poprzez zrozumienie zachowania niemowlęcia. Pracuje również w oddziale neonatologicznym szpitala Rosie w Cambridge, zapewniając wspierającą interwencję dla rodziców przy użyciu NBAS.   

Elizabeth (Betty) Hutchon zdobyła wykształcenie terapeutki zajęciowej na Uniwersytecie w Ulster w Północnej Irlandii. Od 1984 roku jest Kierowniczką Fizjoterapii Dziecęcej w Royal Free Hampstead NHS Trust. Jest również Konsultantką w dziedzinie terapii neurorozwojowej w londyńskiej sieci szpitali położniczychi dziecięcych. Jest również honorowym Wykładowcą Instytutu Zdrowia Dziecka na Uniwersytecie Londyńskim. Od 1994 roku jest trenerką Skali Rozwoju Niemowlęcia Bayley II, zapewniająca szkolenie, doradtwo i konsultacje wielu grupom badawczym i klinicznym. Obecnie prowadzi w Wielkiej Brytanii program szkoleniowy Bayley III. Jest jedną z dwóch brytyjskich trenerek Skali Oceny Zachowania Noworodka według Brazeltona, jak również członkiem założycielem Centrum Brazeltona w Wielkiej Brytanii, która jest zarejstrowaną organizacja charytatywną. w 1996 roku zdobyła certyfikat NIDCAP. Ukończyła kursy oceny neurologicznej według Prechtla, niezwykle rzetelnej metody oceny ruchów spontanicznychu wcześniaków i niemowląt. Posiada kilka certyfikatówna poziomie zaawansowanym. Jest również autorką cieszącego się ogromnym uznaniem kursu Bobath - Wczesna Interwencja i Ocena u Niemowląt i Małych Dzieci.     

Bożena Cieślak-Osik z wykształcenia położna i psycholog, pracuje jako psycholog w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, przy ulicy Karowej 2. Ukończyła Szkołę Psychoterapii. Zajmuje się wspieraniem rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, dzieci chorych lub z wadami wrodzonymi oraz rodziców po stracie dziecka. Przeprowadza również oceny rozwoju dzieci. Brała udział w Pierwszym Kursie Skali NBAS w Polsce, w lipcu 2006 roku, w roku 2007 otrzymała certyfikat.

dr Grażyna Kmita psycholog kliniczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW, kierownik Zakładu Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pracę doktorską na temat traumy przedczesnych narodzin, obroniła na Wydziale Psychologii UW w 2002 roku. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej dziecka, w zakresie wczesnej interwencji, uprawnienia yrenera i superwizora metody wideo =treningu komunikacji oraz od lipca 2007 roku - certyfikat Instytutu Brazeltona uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka (NBAS). Jest konsultantem w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, World Association for Infant Mental Health oraz Intenational Society for the Study of Behavioral Development

Anna Wiejek z wykształcenia pielęgniarka, pracuje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr S. Popowskiego w Olsztynie jako koordynatora ds oceny rozwoju noworodka. Pracuje z dziećmi w Poradni Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz na oddziale niemowlęcym z poddodziałem patologii i wad wrodzonych noworodka. Brała udział w Pierwszym Kursie Skali NBAS w Polsce, w lipcu 2006 roku, w roku 2007 otrzymała certyfikat.

Teresa Jadczak-Szumiło Psycholog i pedagog. Ukończyła Kwalifikacyjne studia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej ( UMCS). Jest trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje sie diagnostyką i terapią rozwoju dziecka. Szczególnie interesuje się wczesnym etapem rozwoju dzieci w kontekście teorii przywiązania. Od kilku lat prowadzi badania nad zespołem FAS  w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem i prof. Elżbietą Hornowską. Jest ekspertem ds FAS przy PARPA Warszawa. Prowadzi prywatną poradnię rozwoju dziecka w Żywcu.
Jest uczestnikiem kursu w zakresie skali Brazeltona.


   
witryny internetowe