Program konferencji

Patronatem konferencje objęli:

  • prof. dr hab. Ewa Helwich  - Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii
  • dr nauk med. Maciej Piróg  - dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Konferencja w Warszawie:

09.30 - 10.30 -  rejestracja uczestników

10.30 - 12.00 -  Wprowadzenie do Skali Brazeltona: Wspieranie rodziców
                        i niemowląt. Introduction to the Brazelton Scale: Supporting parents
                       and babies - Betty Hutchon - Cambridge

12.00 - 12.15 -  przerwa kawowa

12.15 - 13.45 -  II część wykładu Betty Hutchon

13.45 - 14.15 -  lunch

14.15 - 15.45 - Zastosowanie Skali Oceny Zachowania Noweorodka T.B. Brazeltona 
                      (NBAS) we wczesnej interwencji psychologicznej 
                      Grażyna Kmita, Bożena Cieślak - Osik - Warszawa

15.45 - 16.00 -  przerwa kawowa

16.00 - 17.30 -  Skala Brazeltona w warunkach oddziału szpitalnego i poradni
                        jako istotny element kompleksowej opieki nad noworodkiem -
                        Anna Wiejek - Olsztyn


Konferencja w Katowicach:

09.30 - 10.30 -  rejestracja uczestników

10.30 - 12.00 -  Wprowadzenie do Skali Brazeltona: Wspieranie rodziców
                        i niemowląt. Introduction to the Brazelton Scale: Supporting parents
                       and babies - Dr. Joanna Hawthorne - Cambridge

12.00 - 12.15 -  przerwa kawowa

12.15 - 13.45 -  II część wykładu dr Joanny Hawthorne

13.45 - 14.45 -  lunch

14.45 - 15.30 -  Skala Brazeltona w warunkach oddziału szpitalnego i poradni
                        jako istotny element kompleksowej opieki nad noworodkiem -
                        Anna Wiejek - Olsztyn

15.30 - 15.45 -  przerwa kawowa

15.45 - 16.30 -  Skala NBAS jako element wspierania kompetencji rodzicielskich
                        w pracy psychologa w oddziale położniczym - 
                       Bożena Cieślak-Osik - Warszawa

16.30 - 16.45 - przerwa kawowa

16.45 - 17.30 - Znaczenie jakości wczesnej komunikacji Matka - Dziecko dla relacji
                      przywiązania. Wykorzystanie skali NBAS do oceny możliwości
                      noworodka w zakresie budowania relacji przywiązania -
                      Teresa Jadczak - Szumiło - Żywiec

   
witryny internetowe