Rejestracja

Jedyn± form± zgłoszenia uczestnictwa jest droga elektroniczna.
Prosimy o uważne podanie adresu e-mail, gdyż będzie to podstawowa droga komunikowania się z Państwem.
 
Uprzejmie informujemy, że podczas rejestracji prosimy o podanie indywidualnego adresu e-mail (jest on podstawowym elementem identyfikuj±cym użytkownika). Prosimy o niekorzystanie z adresów e-mail tzw. ogólnych - klinik, sekretariatów, biur - ponieważ adresy s± weryfikowane i mog± być użyte jedynie raz.
 
Pola oznaczone znakiem gwiazdki (*) s± wymagane. Prosimy o uważne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz czytanie wszystkich komunikatów pojawiaj±cych się na ekranie podczas rejestracji.
 
Zawód:
*
Tytuł:
*
Imię:
*
Nazwisko:
*
Ulica, nr:
*
Kod pocztowy:
*
Miasto:
*
Instytucja:  
Adres instytucji  
E-mail:
*
Telefon kontaktowy:
*
Chcę otrzymać fakturę VAT:
*
Tak Nie
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 roku nr 101 poz 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę GreenLight Consulting Sp. z o.o. z siedzib± przy ulicy Górniczej 12/14, 91-765 ŁódĽ. Przysługuje mi prawo wgl±du do swoich danych i ich poprawienia. Dane zostały podane dobrowolnie.
 
   
witryny internetowe